macOS Sandbox

Jifunze kuhusu kudukua AWS kutoka sifuri hadi shujaa na htARTE (Mtaalam wa Timu Nyekundu ya AWS ya HackTricks)!

Njia nyingine za kusaidia HackTricks:

Taarifa Msingi

Sanduku la MacOS (awali lililoitwa Seatbelt) linapunguza matumizi yanayoendesha ndani ya sanduku kwa vitendo vilivyoidhinishwa vilivyoelezwa katika wasifu wa Sanduku ambao programu inaendeshwa nao. Hii husaidia kuhakikisha kwamba programu itakuwa ikifikia rasilimali zinazotarajiwa tu.

Programu yoyote yenye haki ya com.apple.security.app-sandbox itatekelezwa ndani ya sanduku. Faili za Apple kawaida hutekelezwa ndani ya Sanduku na ili kuchapisha kwenye Duka la App, haki hii ni lazima. Kwa hivyo, programu nyingi zitatekelezwa ndani ya sanduku.

Ili kudhibiti kile mchakato unaweza au hauwezi kufanya, Sanduku lina kitanzi katika syscalls zote kwenye kernel. Kulingana na haki za programu, Sanduku itaruhusu vitendo fulani.

Baadhi ya sehemu muhimu za Sanduku ni:

 • Kernel extension /System/Library/Extensions/Sandbox.kext

 • Framework binafsi /System/Library/PrivateFrameworks/AppSandbox.framework

 • Daemon inayotumia userland /usr/libexec/sandboxd

 • Makontena ~/Library/Containers

Ndani ya folda za makontena unaweza kupata folda kwa kila programu inayotekelezwa kwenye sanduku na jina la kitambulisho cha mfuko:

ls -l ~/Library/Containers
total 0
drwx------@ 4 username staff 128 May 23 20:20 com.apple.AMPArtworkAgent
drwx------@ 4 username staff 128 May 23 20:13 com.apple.AMPDeviceDiscoveryAgent
drwx------@ 4 username staff 128 Mar 24 18:03 com.apple.AVConference.Diagnostic
drwx------@ 4 username staff 128 Mar 25 14:14 com.apple.Accessibility-Settings.extension
drwx------@ 4 username staff 128 Mar 25 14:10 com.apple.ActionKit.BundledIntentHandler
[...]

Ndani ya kila folda ya kitambulisho cha mfuko unaweza kupata plist na Data directory ya App:

cd /Users/username/Library/Containers/com.apple.Safari
ls -la
total 104
drwx------@  4 username staff  128 Mar 24 18:08 .
drwx------ 348 username staff 11136 May 23 20:57 ..
-rw-r--r--  1 username staff 50214 Mar 24 18:08 .com.apple.containermanagerd.metadata.plist
drwx------  13 username staff  416 Mar 24 18:05 Data

ls -l Data
total 0
drwxr-xr-x@ 8 username staff  256 Mar 24 18:08 CloudKit
lrwxr-xr-x  1 username staff  19 Mar 24 18:02 Desktop -> ../../../../Desktop
drwx------  2 username staff  64 Mar 24 18:02 Documents
lrwxr-xr-x  1 username staff  21 Mar 24 18:02 Downloads -> ../../../../Downloads
drwx------ 35 username staff 1120 Mar 24 18:08 Library
lrwxr-xr-x  1 username staff  18 Mar 24 18:02 Movies -> ../../../../Movies
lrwxr-xr-x  1 username staff  17 Mar 24 18:02 Music -> ../../../../Music
lrwxr-xr-x  1 username staff  20 Mar 24 18:02 Pictures -> ../../../../Pictures
drwx------  2 username staff  64 Mar 24 18:02 SystemData
drwx------  2 username staff  64 Mar 24 18:02 tmp

Tafadhali kumbuka kwamba hata kama viungo vya ishara vipo hapo ili "kutoroka" kutoka kwenye Sanduku la Mchanga na kupata ufikiaji wa folda zingine, Programu bado inahitaji kuwa na ruhusa ya kuzifikia. Ruhusa hizi zipo ndani ya .plist.

# Get permissions
plutil -convert xml1 .com.apple.containermanagerd.metadata.plist -o -

# Binary sandbox profile
<key>SandboxProfileData</key>
<data>
AAAhAboBAAAAAAgAAABZAO4B5AHjBMkEQAUPBSsGPwsgASABHgEgASABHwEf...

# In this file you can find the entitlements:
<key>Entitlements</key>
<dict>
<key>com.apple.MobileAsset.PhishingImageClassifier2</key>
<true/>
<key>com.apple.accounts.appleaccount.fullaccess</key>
<true/>
<key>com.apple.appattest.spi</key>
<true/>
<key>keychain-access-groups</key>
<array>
<string>6N38VWS5BX.ru.keepcoder.Telegram</string>
<string>6N38VWS5BX.ru.keepcoder.TelegramShare</string>
</array>
[...]

# Some parameters
<key>Parameters</key>
<dict>
<key>_HOME</key>
<string>/Users/username</string>
<key>_UID</key>
<string>501</string>
<key>_USER</key>
<string>username</string>
[...]

# The paths it can access
<key>RedirectablePaths</key>
<array>
<string>/Users/username/Downloads</string>
<string>/Users/username/Documents</string>
<string>/Users/username/Library/Calendars</string>
<string>/Users/username/Desktop</string>
<key>RedirectedPaths</key>
<array/>
[...]

Kila kitu kilichoundwa/kibadilishwa na programu iliyowekwa kwenye Sandboksi kitapata sifa ya karantini. Hii itazuia nafasi ya sandboksi kwa kuzindua Gatekeeper ikiwa programu ya sandboksi inajaribu kutekeleza kitu na open.

Profaili za Sandboksi

Profaili za Sandboksi ni faili za usanidi ambazo zinaonyesha ni nini kitakachoruhusiwa/kukatazwa katika Sandboksi hiyo. Inatumia Lugha ya Profaili ya Sandboksi (SBPL), ambayo hutumia lugha ya programu ya Scheme.

Hapa unaweza kupata mfano:

(version 1) ; First you get the version

(deny default) ; Then you shuold indicate the default action when no rule applies

(allow network*) ; You can use wildcards and allow everything

(allow file-read* ; You can specify where to apply the rule
(subpath "/Users/username/")
(literal "/tmp/afile")
(regex #"^/private/etc/.*")
)

(allow mach-lookup
(global-name "com.apple.analyticsd")
)

Angalia utafiti ili kuangalia hatua zaidi ambazo zinaweza kuruhusiwa au kukataliwa.

Huduma muhimu za mfumo pia zinaendeshwa ndani ya sandbox yao ya kawaida kama huduma ya mdnsresponder. Unaweza kuona maelezo ya sandbox maalum haya ndani ya:

Programu za Duka la App hutumia maelezo ya sandbox /System/Library/Sandbox/Profiles/application.sb. Unaweza kuangalia katika maelezo haya jinsi idhini kama vile com.apple.security.network.server inavyoruhusu mchakato kutumia mtandao.

SIP ni maelezo ya sandbox yanayoitwa platform_profile katika /System/Library/Sandbox/rootless.conf

Mifano ya Maelezo ya Sandbox

Ili kuanza programu na maelezo ya sandbox maalum, unaweza kutumia:

sandbox-exec -f example.sb /Path/To/The/Application
touch.sb
(version 1)
(deny default)
(allow file-read-metadata)
(allow file-write-metadata)
(allow file-read-data (literal "/path/to/file"))
(allow file-write-data (literal "/path/to/file"))
# This will fail because default is denied, so it cannot execute touch
sandbox-exec -f touch.sb touch /tmp/hacktricks.txt
# Check logs
log show --style syslog --predicate 'eventMessage contains[c] "sandbox"' --last 30s
[...]
2023-05-26 13:42:44.136082+0200 localhost kernel[0]: (Sandbox) Sandbox: sandbox-exec(41398) deny(1) process-exec* /usr/bin/touch
2023-05-26 13:42:44.136100+0200 localhost kernel[0]: (Sandbox) Sandbox: sandbox-exec(41398) deny(1) file-read-metadata /usr/bin/touch
2023-05-26 13:42:44.136321+0200 localhost kernel[0]: (Sandbox) Sandbox: sandbox-exec(41398) deny(1) file-read-metadata /var
2023-05-26 13:42:52.701382+0200 localhost kernel[0]: (Sandbox) 5 duplicate reports for Sandbox: sandbox-exec(41398) deny(1) file-read-metadata /var
[...]
touch2.sb
(version 1)
(deny default)
(allow file* (literal "/tmp/hacktricks.txt"))
(allow process* (literal "/usr/bin/touch"))
; This will also fail because:
; 2023-05-26 13:44:59.840002+0200 localhost kernel[0]: (Sandbox) Sandbox: touch(41575) deny(1) file-read-metadata /usr/bin/touch
; 2023-05-26 13:44:59.840016+0200 localhost kernel[0]: (Sandbox) Sandbox: touch(41575) deny(1) file-read-data /usr/bin/touch
; 2023-05-26 13:44:59.840028+0200 localhost kernel[0]: (Sandbox) Sandbox: touch(41575) deny(1) file-read-data /usr/bin
; 2023-05-26 13:44:59.840034+0200 localhost kernel[0]: (Sandbox) Sandbox: touch(41575) deny(1) file-read-metadata /usr/lib/dyld
; 2023-05-26 13:44:59.840050+0200 localhost kernel[0]: (Sandbox) Sandbox: touch(41575) deny(1) sysctl-read kern.bootargs
; 2023-05-26 13:44:59.840061+0200 localhost kernel[0]: (Sandbox) Sandbox: touch(41575) deny(1) file-read-data /
touch3.sb
(version 1)
(deny default)
(allow file* (literal "/private/tmp/hacktricks.txt"))
(allow process* (literal "/usr/bin/touch"))
(allow file-read-data (literal "/"))
; This one will work

Tafadhali kumbuka kuwa programu iliyoundwa na Apple inayofanya kazi kwenye Windows haina tahadhari za ziada za usalama, kama vile sandboxing ya programu.

Mifano ya kuvuka:

Profaili za Sandbox za MacOS

macOS inahifadhi profaili za sandbox za mfumo katika maeneo mawili: /usr/share/sandbox/ na /System/Library/Sandbox/Profiles.

Na ikiwa programu ya mtu wa tatu ina kibali cha com.apple.security.app-sandbox, mfumo unatumia profaili ya /System/Library/Sandbox/Profiles/application.sb kwa mchakato huo.

Profaili ya Sandbox ya iOS

Profaili ya chaguo-msingi inaitwa container na hatuna uwakilishi wa maandishi wa SBPL. Kumbukumbu, sandbox hii inawakilishwa kama mti wa kibinari wa Ruhusu/Kataa kwa kila idhini kutoka kwenye sandbox.

Kuchunguza na Kuvuka Sandbox

Kwenye macOS, tofauti na iOS ambapo michakato inawekwa kwenye sandbox tangu mwanzo na kernel, michakato lazima ijiunge na sandbox yenyewe. Hii inamaanisha kuwa kwenye macOS, mchakato hauna kizuizi cha sandbox mpaka uamue kuingia ndani yake.

Michakato inawekwa kwenye Sandbox kiotomatiki kutoka kwa userland wanapoanza ikiwa wana kibali: com.apple.security.app-sandbox. Kwa maelezo zaidi juu ya mchakato huu angalia:

pagemacOS Sandbox Debug & Bypass

Angalia Uwezo wa PID

Kulingana na hii, sandbox_check (ni __mac_syscall), inaweza kuangalia kama operesheni inaruhusiwa au la na sandbox katika PID fulani.

Zana ya sbtool inaweza kuangalia ikiwa PID inaweza kutekeleza hatua fulani:

sbtool <pid> mach #Check mac-ports (got from launchd with an api)
sbtool <pid> file /tmp #Check file access
sbtool <pid> inspect #Gives you an explaination of the sandbox profile
sbtool <pid> all

SBPL ya kawaida katika programu za Duka la App

Inawezekana kwa makampuni kuunda programu zao zifanye kazi na maelezo ya SBPL ya kawaida (badala ya ile ya msingi). Wanahitaji kutumia ruhusa ya com.apple.security.temporary-exception.sbpl ambayo inahitaji idhini kutoka kwa Apple.

Inawezekana kuangalia ufafanuzi wa ruhusa hii katika /System/Library/Sandbox/Profiles/application.sb:

(sandbox-array-entitlement
"com.apple.security.temporary-exception.sbpl"
(lambda (string)
(let* ((port (open-input-string string)) (sbpl (read port)))
(with-transparent-redirection (eval sbpl)))))

Hii ita eval string baada ya haki ya kumiliki kama profile ya Sandbox.

Jifunze kuhusu kudukua AWS kutoka sifuri hadi shujaa na htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Njia nyingine za kusaidia HackTricks:

Last updated