Array Indexing

Nauka hakowania AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Podstawowe informacje

Ta kategoria obejmuje wszystkie podatności, które występują, ponieważ możliwe jest nadpisanie pewnych danych poprzez błędy w obsłudze indeksów w tablicach. Jest to bardzo szeroka kategoria bez konkretnej metodyki, ponieważ mechanizm eksploatacji zależy całkowicie od warunków podatności.

Jednakże, tutaj znajdziesz kilka przykładów:

  • Istnieją 2 kolidujące tablice, jedna dla adresów, gdzie przechowywane są dane, a druga z rozmiarami tych danych. Możliwe jest nadpisanie jednego drugim, umożliwiając zapisanie dowolnego adresu wskazującego na rozmiar. Pozwala to zapisać adres funkcji free w tabeli GOT, a następnie nadpisać go adresem do system, i wywołać free z pamięci zawierającej /bin/sh.

  • 64 bity, brak nx. Nadpisz rozmiar, aby uzyskać rodzaj przepełnienia bufora, gdzie wszystko będzie używane jako liczba podwójna i posortowane od najmniejszej do największej, więc konieczne jest stworzenie shellcode, który spełnia to wymaganie, biorąc pod uwagę, że canary nie powinien być przesunięty z jego pozycji, a następnie nadpisując RIP adresem do ret, który spełnia poprzednie wymagania i umieszczając największy adres nowy adres wskazujący na początek stosu (wyciekający przez program), dzięki czemu możliwe jest użycie ret do skoku tam.

  • 64 bity, brak relro, canary, nx, brak pie. Istnieje off-by-one w tablicy na stosie, który pozwala kontrolować wskaźnik przyznający WWW (zapisuje sumę wszystkich liczb z tablicy w nadpisanym adresie przez off-by-one w tablicy). Stos jest kontrolowany, więc adres exit w GOT jest nadpisywany przez pop rdi; ret, a na stosie dodany jest adres do main (powrót do main). Następnie używany jest łańcuch ROP do wycieku adresu put w GOT za pomocą puts (exit zostanie wywołane, więc wywoła pop rdi; ret, wykonując ten łańcuch na stosie). Na koniec używany jest nowy łańcuch ROP wykonujący ret2lib.

  • 32 bity, brak relro, brak canary, nx, pie. Wykorzystaj złe indeksowanie do wycieku adresów libc i sterty ze stosu. Wykorzystaj przepełnienie bufora do wykonania ret2lib wywołującego system('/bin/sh') (adres sterty jest potrzebny do ominięcia sprawdzenia).

Last updated