Double Free

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Podstawowe Informacje

Jeśli zwolnisz blok pamięci więcej niż raz, może to zaburzyć dane alokatora i otworzyć drzwi do ataków. Oto jak to się dzieje: gdy zwalniasz blok pamięci, wraca on do listy wolnych fragmentów (np. "fastbin"). Jeśli zwolnisz ten sam blok dwa razy z rzędu, alokator wykrywa to i zgłasza błąd. Ale jeśli zwolnisz inny fragment pomiędzy nimi, sprawdzanie podwójnego zwolnienia jest pomijane, co powoduje uszkodzenia.

Teraz, gdy prosisz o nową pamięć (używając malloc), alokator może dać ci blok, który został zwolniony dwukrotnie. Może to prowadzić do dwóch różnych wskaźników wskazujących na tę samą lokalizację pamięci. Jeśli atakujący kontroluje jeden z tych wskaźników, może zmienić zawartość tej pamięci, co może powodować problemy z bezpieczeństwem lub nawet umożliwić mu wykonanie kodu.

Przykład:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
// Allocate memory for three chunks
char *a = (char *)malloc(10);
char *b = (char *)malloc(10);
char *c = (char *)malloc(10);
char *d = (char *)malloc(10);
char *e = (char *)malloc(10);
char *f = (char *)malloc(10);
char *g = (char *)malloc(10);
char *h = (char *)malloc(10);
char *i = (char *)malloc(10);

// Print initial memory addresses
printf("Initial allocations:\n");
printf("a: %p\n", (void *)a);
printf("b: %p\n", (void *)b);
printf("c: %p\n", (void *)c);
printf("d: %p\n", (void *)d);
printf("e: %p\n", (void *)e);
printf("f: %p\n", (void *)f);
printf("g: %p\n", (void *)g);
printf("h: %p\n", (void *)h);
printf("i: %p\n", (void *)i);

// Fill tcache
free(a);
free(b);
free(c);
free(d);
free(e);
free(f);
free(g);

// Introduce double-free vulnerability in fast bin
free(h);
free(i);
free(h);


// Reallocate memory and print the addresses
char *a1 = (char *)malloc(10);
char *b1 = (char *)malloc(10);
char *c1 = (char *)malloc(10);
char *d1 = (char *)malloc(10);
char *e1 = (char *)malloc(10);
char *f1 = (char *)malloc(10);
char *g1 = (char *)malloc(10);
char *h1 = (char *)malloc(10);
char *i1 = (char *)malloc(10);
char *i2 = (char *)malloc(10);

// Print initial memory addresses
printf("After reallocations:\n");
printf("a1: %p\n", (void *)a1);
printf("b1: %p\n", (void *)b1);
printf("c1: %p\n", (void *)c1);
printf("d1: %p\n", (void *)d1);
printf("e1: %p\n", (void *)e1);
printf("f1: %p\n", (void *)f1);
printf("g1: %p\n", (void *)g1);
printf("h1: %p\n", (void *)h1);
printf("i1: %p\n", (void *)i1);
printf("i2: %p\n", (void *)i1);

return 0;
}

W tym przykładzie, po zapełnieniu tcache kilkoma zwolnionymi fragmentami, kod zwalnia fragment h, następnie fragment i, a następnie ponownie h, powodując błąd podwójnego zwolnienia. Otwiera to możliwość otrzymywania nakładających się adresów pamięci podczas ponownego przydziału, co oznacza, że dwa lub więcej wskaźników może wskazywać na tę samą lokalizację pamięci. Manipulowanie danymi za pomocą jednego wskaźnika może wpłynąć na drugi, tworząc poważne ryzyko bezpieczeństwa i potencjał do eksploatacji.

Wykonując to, zauważ, jak i1 i i2 otrzymały ten sam adres:

Przydziały początkowe:
a: 0xaaab0f0c22a0
b: 0xaaab0f0c22c0
c: 0xaaab0f0c22e0
d: 0xaaab0f0c2300
e: 0xaaab0f0c2320
f: 0xaaab0f0c2340
g: 0xaaab0f0c2360
h: 0xaaab0f0c2380
i: 0xaaab0f0c23a0
Po ponownym przydziale:
a1: 0xaaab0f0c2360
b1: 0xaaab0f0c2340
c1: 0xaaab0f0c2320
d1: 0xaaab0f0c2300
e1: 0xaaab0f0c22e0
f1: 0xaaab0f0c22c0
g1: 0xaaab0f0c22a0
h1: 0xaaab0f0c2380
i1: 0xaaab0f0c23a0
i2: 0xaaab0f0c23a0

Referencje

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated