macOS Default Sandbox Debug

Jifunze kuhusu udukuzi wa AWS kutoka sifuri hadi shujaa na htARTE (Mtaalam wa Timu Nyekundu ya AWS ya HackTricks)!

Njia nyingine za kusaidia HackTricks:

Kwenye ukurasa huu unaweza kupata jinsi ya kuunda programu ya kuzindua amri za aina yoyote kutoka ndani ya sanduku la kimsingi la macOS:

  1. Sakinisha programu:

main.m
#include <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[]) {
@autoreleasepool {
while (true) {
char input[512];

printf("Enter command to run (or 'exit' to quit): ");
if (fgets(input, sizeof(input), stdin) == NULL) {
break;
}

// Remove newline character
size_t len = strlen(input);
if (len > 0 && input[len - 1] == '\n') {
input[len - 1] = '\0';
}

if (strcmp(input, "exit") == 0) {
break;
}

system(input);
}
}
return 0;
}

Jenga kwa kukimbia: clang -framework Foundation -o SandboxedShellApp main.m

  1. Jenga mfuko wa .app

mkdir -p SandboxedShellApp.app/Contents/MacOS
mv SandboxedShellApp SandboxedShellApp.app/Contents/MacOS/

cat << EOF > SandboxedShellApp.app/Contents/Info.plist
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>com.example.SandboxedShellApp</string>
<key>CFBundleName</key>
<string>SandboxedShellApp</string>
<key>CFBundleVersion</key>
<string>1.0</string>
<key>CFBundleExecutable</key>
<string>SandboxedShellApp</string>
</dict>
</plist>
EOF
  1. Taja haki za kibali

cat << EOF > entitlements.plist
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>com.apple.security.app-sandbox</key>
<true/>
</dict>
</plist>
EOF

sandbox + kupakua

cat << EOF > entitlements.plist
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>com.apple.security.app-sandbox</key>
<true/>
<key>com.apple.security.files.downloads.read-write</key>
<true/>
</dict>
</plist>
EOF
  1. Saini programu (unahitaji kuunda cheti katika keychain)

codesign --entitlements entitlements.plist -s "YourIdentity" SandboxedShellApp.app
./SandboxedShellApp.app/Contents/MacOS/SandboxedShellApp

# An d in case you need this in the future
codesign --remove-signature SandboxedShellApp.app
Jifunze kuhusu kudukua AWS kutoka sifuri hadi shujaa na htARTE (Mtaalam wa Timu Nyekundu ya AWS ya HackTricks)!

Njia nyingine za kusaidia HackTricks:

Last updated