50030,50060,50070,50075,50090 - Pentesting Hadoop

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Podstawowe informacje

Apache Hadoop to otwarty framework do rozproszonego przechowywania i przetwarzania dużych zbiorów danych na klastrach komputerowych. Wykorzystuje HDFS do przechowywania i MapReduce do przetwarzania.

Niestety, Hadoop nie jest obsługiwany w ramach frameworka Metasploit w momencie dokumentacji. Jednak można użyć następujących skryptów Nmap do wyliczenia usług Hadoop:

  • hadoop-jobtracker-info (Port 50030)

  • hadoop-tasktracker-info (Port 50060)

  • hadoop-namenode-info (Port 50070)

  • hadoop-datanode-info (Port 50075)

  • hadoop-secondary-namenode-info (Port 50090)

Warto zauważyć, że Hadoop działa bez uwierzytelniania w domyślnym ustawieniu. Jednak dla zwiększenia bezpieczeństwa dostępne są konfiguracje umożliwiające integrację Kerberosa z usługami HDFS, YARN i MapReduce.

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated