I2C

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Bus Pirate

Aby przetestować, czy Bus Pirate działa, połącz +5V z VPU i 3.3V z ADC, uzyskaj dostęp do Bus Pirate (na przykład za pomocą Tera Term) i użyj polecenia ~:

# Use command
HiZ>~
Disconnect any devices
Connect (Vpu to +5V) and (ADC to +3.3V)
Space to continue
# Press space
Ctrl
AUX OK
MODE LED OK
PULLUP H OK
PULLUP L OK
VREG OK
ADC and supply
5V(4.96) OK
VPU(4.96) OK
3.3V(3.26) OK
ADC(3.27) OK
Bus high
MOSI OK
CLK OK
MISO OK
CS OK
Bus Hi-Z 0
MOSI OK
CLK OK
MISO OK
CS OK
Bus Hi-Z 1
MOSI OK
CLK OK
MISO OK
CS OK
MODE and VREG LEDs should be on!
Any key to exit
#Press space
Found 0 errors.

Jak widać w poprzedniej linii poleceń, zostało powiedziane, że znaleziono 0 błędów. Jest to bardzo przydatne, aby wiedzieć, że działa po zakupie lub po wgraniu oprogramowania.

Aby połączyć się z bus pirate, możesz postępować zgodnie z dokumentacją:

W tym przypadku zamierzam połączyć się z EPROM-em: ATMEL901 24C256 PU27:

Aby porozmawiać z bus pirate, użyłem Tera Term podłączonego do portu COM pirata z ustawieniami --> Port szeregowy --> Prędkość 115200. W następnej komunikacji znajdziesz, jak przygotować bus pirate do rozmowy I2C oraz jak pisać i czytać z pamięci (Komentarze pojawiają się za pomocą "#", nie oczekuj, że ta część będzie w komunikacji):

# Check communication with buspirate
i
Bus Pirate v3.5
Community Firmware v7.1 - goo.gl/gCzQnW [HiZ 1-WIRE UART I2C SPI 2WIRE 3WIRE KEYB LCD PIC DIO] Bootloader v4.5
DEVID:0x0447 REVID:0x3046 (24FJ64GA00 2 B8)
http://dangerousprototypes.com

# Check voltages
I2C>v
Pinstates:
1.(BR) 2.(RD) 3.(OR) 4.(YW) 5.(GN) 6.(BL) 7.(PU) 8.(GR) 9.(WT) 0.(Blk)
GND   3.3V  5.0V  ADC   VPU   AUX   SCL   SDA   -    -
P    P    P    I    I    I    I    I    I    I
GND   3.27V  4.96V  0.00V  4.96V  L    H    H    L    L

#Notice how the VPU is in 5V becausethe EPROM needs 5V signals

# Get mode options
HiZ>m
1. HiZ
2. 1-WIRE
3. UART
4. I2C
5. SPI
6. 2WIRE
7. 3WIRE
8. KEYB
9. LCD
10. PIC
11. DIO
x. exit(without change)

# Select I2C
(1)>4
I2C mode:
1. Software
2. Hardware

# Select Software mode
(1)>1
Set speed:
1. ~5kHz
2. ~50kHz
3. ~100kHz
4. ~240kHz

# Select communication spped
(1)> 2
Clutch disengaged!!!
To finish setup, start up the power supplies with command 'W'
Ready

# Start communication
I2C>W
POWER SUPPLIES ON
Clutch engaged!!!

# Get macros
I2C>(0)
0.Macro menu
1.7bit address search
2.I2C sniffer

#Get addresses of slaves connected
I2C>(1)
Searching I2C address space. Found devices at:
0xA0(0x50 W) 0xA1(0x50 R)

# Note that each slave will have a write address and a read address
# 0xA0 ad 0xA1 in the previous case

# Write "BBB" in address 0x69
I2C>[0xA0 0x00 0x69 0x42 0x42 0x42]
I2C START BIT
WRITE: 0xA0 ACK
WRITE: 0x00 ACK
WRITE: 0x69 ACK
WRITE: 0x42 ACK
WRITE: 0x42 ACK
WRITE: 0x42 ACK
I2C STOP BIT

# Prepare to read from address 0x69
I2C>[0xA0 0x00 0x69]
I2C START BIT
WRITE: 0xA0 ACK
WRITE: 0x00 ACK
WRITE: 0x69 ACK
I2C STOP BIT

# Read 20B from address 0x69 configured before
I2C>[0xA1 r:20]
I2C START BIT
WRITE: 0xA1 ACK
READ: 0x42 ACK 0x42 ACK 0x42 ACK 0x20 ACK 0x48 ACK 0x69 ACK 0x20 ACK 0x44 ACK 0x72 ACK 0x65 ACK 0x67 ACK 0x21 ACK 0x20 ACK 0x41 ACK 0x41 ACK 0x41 ACK 0x00 ACK 0xFF ACK 0xFF ACK 0xFF
NACK

Sniffer

W tym scenariuszu zamierzamy podsłuchać komunikację I2C między arduino a poprzednim EPROM-em, wystarczy połączyć oba urządzenia, a następnie podłączyć bus pirate do pinów SCL, SDA i GND:

I2C>m
1. HiZ
2. 1-WIRE
3. UART
4. I2C
5. SPI
6. 2WIRE
7. 3WIRE
8. KEYB
9. LCD
10. PIC
11. DIO
x. exit(without change)

(1)>4
I2C mode:
1. Software
2. Hardware

(1)>1
Set speed:
1. ~5kHz
2. ~50kHz
3. ~100kHz
4. ~240kHz

(1)>1
Clutch disengaged!!!
To finish setup, start up the power supplies with command 'W'
Ready

# EVEN IF YOU ARE GOING TO SNIFF YOU NEED TO POWER ON!

I2C>W
POWER SUPPLIES ON
Clutch engaged!!!

# Start sniffing, you can see we sniffed a write command

I2C>(2)
Sniffer
Any key to exit
[0xA0+0x00+0x69+0x41+0x41+0x41+0x20+0x48+0x69+0x20+0x44+0x72+0x65+0x67+0x21+0x20+0x41+0x41+0x41+0x00+]
Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated