iOS Frida Configuration

Zacznij od zera i stań się ekspertem od hakowania AWS dzięki htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

WhiteIntel to wyszukiwarka zasilana przez dark web, która oferuje darmowe funkcje do sprawdzania, czy firma lub jej klienci nie zostali skompromitowani przez złośliwe oprogramowanie kradnące dane.

Ich głównym celem WhiteIntel jest zwalczanie przejęć kont i ataków ransomware wynikających z złośliwego oprogramowania kradnącego informacje.

Możesz odwiedzić ich stronę internetową i wypróbować ich silnik za darmo pod adresem:


Instalacja Frida

Kroki do zainstalowania Fridy na urządzeniu z Jailbreakiem:

 1. Otwórz aplikację Cydia/Sileo.

 2. Przejdź do Zarządzanie -> Źródła -> Edytuj -> Dodaj.

 3. Wprowadź "https://build.frida.re" jako adres URL.

 4. Przejdź do nowo dodanego źródła Frida.

 5. Zainstaluj pakiet Frida.

Jeśli korzystasz z Corellium, będziesz musiał pobrać wydanie Fridy ze strony https://github.com/frida/frida/releases (frida-gadget-[yourversion]-ios-universal.dylib.gz) i rozpakować oraz skopiować do lokalizacji dylib, o którą prosi Frida, np.: /Users/[youruser]/.cache/frida/gadget-ios.dylib

Po zainstalowaniu, możesz użyć na swoim komputerze polecenia frida-ls-devices i sprawdzić, czy urządzenie się pojawia (twój komputer musi mieć do niego dostęp). Wykonaj również polecenie frida-ps -Uia aby sprawdzić uruchomione procesy na telefonie.

Instalacja klienta Frida

Zainstaluj narzędzia frida:

pip install frida-tools
pip install frida

Po zainstalowaniu serwera Frida i po uruchomieniu i podłączeniu urządzenia, sprawdź, czy klient jest aktywny:

frida-ls-devices # List devices
frida-ps -Uia   # Get running processes

Śledzenie Frida

# Functions
## Trace all functions with the word "log" in their name
frida-trace -U <program> -i "*log*"
frida-trace -U <program> -i "*log*" | swift demangle # Demangle names

# Objective-C
## Trace all methods of all classes
frida-trace -U <program> -m "*[* *]"

## Trace all methods with the word "authentication" from classes that start with "NE"
frida-trace -U <program> -m "*[NE* *authentication*]"

# Plug-In
## To hook a plugin that is momentarely executed prepare Frida indicating the ID of the Plugin binary
frida-trace -U -W <if-plugin-bin> -m '*[* *]'

Pobierz wszystkie klasy i metody

 • Autouzupełnianie: Wystarczy wykonać frida -U <program>

 • Pobierz wszystkie dostępne klasy (filtrowane według ciągu znaków)

/tmp/script.js
// frida -U <program> -l /tmp/script.js

var filterClass = "filterstring";

if (ObjC.available) {
for (var className in ObjC.classes) {
if (ObjC.classes.hasOwnProperty(className)) {
if (!filterClass || className.includes(filterClass)) {
console.log(className);
}
}
}
} else {
console.log("Objective-C runtime is not available.");
}
 • Pobierz wszystkie metody klasy (filtrowane za pomocą ciągu znaków)

/tmp/script.js
// frida -U <program> -l /tmp/script.js

var specificClass = "YourClassName";
var filterMethod = "filtermethod";

if (ObjC.available) {
if (ObjC.classes.hasOwnProperty(specificClass)) {
var methods = ObjC.classes[specificClass].$ownMethods;
for (var i = 0; i < methods.length; i++) {
if (!filterMethod || methods[i].includes(filterClass)) {
console.log(specificClass + ': ' + methods[i]);
}
}
} else {
console.log("Class not found.");
}
} else {
console.log("Objective-C runtime is not available.");
}
 • Wywołanie funkcji

// Find the address of the function to call
const func_addr = Module.findExportByName("<Prog Name>", "<Func Name>");
// Declare the function to call
const func = new NativeFunction(
func_addr,
"void", ["pointer", "pointer", "pointer"], {
});

var arg0 = null;

// In this case to call this function we need to intercept a call to it to copy arg0
Interceptor.attach(wg_log_addr, {
onEnter: function(args) {
arg0 = new NativePointer(args[0]);
}
});

// Wait untill a call to the func occurs
while (! arg0) {
Thread.sleep(1);
console.log("waiting for ptr");
}


var arg1 = Memory.allocUtf8String('arg1');
var txt = Memory.allocUtf8String('Some text for arg2');
wg_log(arg0, arg1, txt);

console.log("loaded");

Fuzzing z użyciem Fridy

Frida Stalker

Z dokumentacji: Stalker to silnik śledzenia kodu Fridy. Pozwala na śledzenie wątków, przechwytując każdą funkcję, każdy blok, nawet każdą instrukcję, która jest wykonywana.

Masz przykład implementacji Frida Stalker w https://github.com/poxyran/misc/blob/master/frida-stalker-example.py

To kolejny przykład dołączenia Frida Stalker za każdym razem, gdy wywoływana jest funkcja:

console.log("loading");
const wg_log_addr = Module.findExportByName("<Program>", "<function_name>");
const wg_log = new NativeFunction(
wg_log_addr,
"void", ["pointer", "pointer", "pointer"], {
});

Interceptor.attach(wg_log_addr, {
onEnter: function(args) {
console.log(`logging the following message: ${args[2].readCString()}`);

Stalker.follow({
events: {
// only collect coverage for newly encountered blocks
compile: true,
},
onReceive: function (events) {
const bbs = Stalker.parse(events, {
stringify: false,
annotate: false
});
console.log("Stalker trace of write_msg_to_log: \n" + bbs.flat().map(DebugSymbol.fromAddress).join('\n'));
}
});
},
onLeave: function(retval) {
Stalker.unfollow();
Stalker.flush(); // this is important to get all events
}
});

To jest interesujące z punktu widzenia debugowania, ale dla fuzzing, ciągłe .follow() i .unfollow() jest bardzo niewydajne.

fpicker to zestaw narzędzi do fuzzingu oparty na Frida, który oferuje różne tryby fuzzingu do fuzzowania w procesie, takie jak tryb AFL++ lub tryb śledzenia pasywnego. Powinien działać na wszystkich platformach obsługiwanych przez Fridę.

# Get fpicker
git clone https://github.com/ttdennis/fpicker
cd fpicker

# Get Frida core devkit and prepare fpicker
wget https://github.com/frida/frida/releases/download/16.1.4/frida-core-devkit-16.1.4-[yourOS]-[yourarchitecture].tar.xz
# e.g. https://github.com/frida/frida/releases/download/16.1.4/frida-core-devkit-16.1.4-macos-arm64.tar.xz
tar -xf ./*tar.xz
cp libfrida-core.a libfrida-core-[yourOS].a #libfrida-core-macos.a

# Install fpicker
make fpicker-[yourOS] # fpicker-macos
# This generates ./fpicker

# Install radamsa (fuzzer generator)
brew install radamsa
 • Przygotuj system plików:

# From inside fpicker clone
mkdir -p examples/wg-log # Where the fuzzing script will be
mkdir -p examples/wg-log/out # For code coverage and crashes
mkdir -p examples/wg-log/in # For starting inputs

# Create at least 1 input for the fuzzer
echo Hello World > examples/wg-log/in/0
 • Skrypt Fuzzer (examples/wg-log/myfuzzer.js):

examples/wg-log/myfuzzer.js
// Import the fuzzer base class
import { Fuzzer } from "../../harness/fuzzer.js";

class WGLogFuzzer extends Fuzzer {

constructor() {
console.log("WGLogFuzzer constructor called")

// Get and declare the function we are going to fuzz
var wg_log_addr = Module.findExportByName("<Program name>", "<func name to fuzz>");
var wg_log_func = new NativeFunction(
wg_log_addr,
"void", ["pointer", "pointer", "pointer"], {
});

// Initialize the object
super("<Program nane>", wg_log_addr, wg_log_func);
this.wg_log_addr = wg_log_addr; // We cannot use "this" before calling "super"

console.log("WGLogFuzzer in the middle");

// Prepare the second argument to pass to the fuzz function
this.tag = Memory.allocUtf8String("arg2");

// Get the first argument we need to pass from a call to the functino we want to fuzz
var wg_log_global_ptr = null;
console.log(this.wg_log_addr);
Interceptor.attach(this.wg_log_addr, {
onEnter: function(args) {
console.log("Entering in the function to get the first argument");
wg_log_global_ptr = new NativePointer(args[0]);
}
});

while (! wg_log_global_ptr) {
Thread.sleep(1)
}
this.wg_log_global_ptr = wg_log_global_ptr;
console.log("WGLogFuzzer prepare ended")
}


// This function is called by the fuzzer with the first argument being a pointer into memory
// where the payload is stored and the second the length of the input.
fuzz(payload, len) {
// Get a pointer to payload being a valid C string (with a null byte at the end)
var payload_cstring = payload.readCString(len);
this.payload = Memory.allocUtf8String(payload_cstring);

// Debug and fuzz
this.debug_log(this.payload, len);
// Pass the 2 first arguments we know the function needs and finally the payload to fuzz
this.target_function(this.wg_log_global_ptr, this.tag, this.payload);
}
}

const f = new WGLogFuzzer();
rpc.exports.fuzzer = f;
 • Skompiluj fuzzer:

# From inside fpicker clone
## Compile from "myfuzzer.js" to "harness.js"
frida-compile examples/wg-log/myfuzzer.js -o harness.js
 • Wywołaj fuzzer fpicker używając radamsa:

# Indicate fpicker to fuzz a program with the harness.js script and which folders to use
fpicker -v --fuzzer-mode active -e attach -p <Program to fuzz> -D usb -o examples/wg-log/out/ -i examples/wg-log/in/ -f harness.js --standalone-mutator cmd --mutator-command "radamsa"
# You can find code coverage and crashes in examples/wg-log/out/

W tym przypadku nie restartujemy aplikacji ani nie przywracamy stanu po każdym ładunku. Dlatego jeśli Frida znajdzie crash, następne dane wejściowe po tym ładunku mogą również spowodować crash aplikacji (ponieważ aplikacja jest w niestabilnym stanie), nawet jeśli dane wejściowe nie powinny powodować crashu aplikacji.

Co więcej, Frida będzie wchodzić w sygnały wyjątków iOS, więc gdy Frida znajdzie crash, prawdopodobnie raporty crashu iOS nie zostaną wygenerowane.

Aby temu zapobiec, na przykład, możemy zrestartować aplikację po każdym crashu Fridy.

Dzienniki i Crashe

Możesz sprawdzić konsolę macOS lub log cli, aby sprawdzić dzienniki macOS. Możesz również sprawdzić dzienniki z iOS za pomocą idevicesyslog. Niektóre dzienniki pomijają informacje, dodając <private>. Aby wyświetlić wszystkie informacje, musisz zainstalować jakiś profil z https://developer.apple.com/bug-reporting/profiles-and-logs/, aby włączyć te prywatne informacje.

Jeśli nie wiesz, co zrobić:

vim /Library/Preferences/Logging/com.apple.system.logging.plist
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Enable-Private-Data</key>
<true/>
</dict>
</plist>

killall -9 logd

Możesz sprawdzić awarie w:

 • iOS

 • Ustawienia → Prywatność → Analiza i ulepszenia → Dane analityczne

 • /private/var/mobile/Library/Logs/CrashReporter/

 • macOS:

 • /Library/Logs/DiagnosticReports/

 • ~/Library/Logs/DiagnosticReports

iOS przechowuje tylko 25 awarii tej samej aplikacji, dlatego musisz to wyczyścić, w przeciwnym razie iOS przestanie tworzyć awarie.

Samouczki Frida dla systemu Android

pageFrida Tutorial

Odnośniki

WhiteIntel to wyszukiwarka zasilana przez dark web, która oferuje darmowe funkcje do sprawdzania, czy firma lub jej klienci zostali skompromitowani przez złośliwe oprogramowanie kradnące informacje.

Ich głównym celem WhiteIntel jest zwalczanie przejęć kont i ataków ransomware wynikających z złośliwego oprogramowania kradnącego informacje.

Możesz odwiedzić ich stronę internetową i wypróbować ich silnik za darmo pod adresem:

Dowiedz się, jak hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated