macOS Installers Abuse

Nauka hakowania AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Podstawowe informacje o plikach Pkg

Plik pakietu instalacyjnego macOS (znany również jako plik .pkg) to format pliku używany przez macOS do dystrybucji oprogramowania. Te pliki są jak pudełko zawierające wszystko, czego potrzebuje kawałek oprogramowania do poprawnej instalacji i uruchomienia.

Sam plik pakietu to archiwum, które przechowuje hierarchię plików i katalogów, które zostaną zainstalowane na docelowym komputerze. Może również zawierać skrypty do wykonywania zadań przed i po instalacji, takie jak konfigurowanie plików konfiguracyjnych lub czyszczenie starych wersji oprogramowania.

Hierarchia

  • Dystrybucja (xml): Dostosowania (tytuł, tekst powitalny...) oraz skrypty/sprawdzenia instalacji

  • PackageInfo (xml): Informacje, wymagania instalacji, lokalizacja instalacji, ścieżki do skryptów do uruchomienia

  • Spis materiałów (bom): Lista plików do zainstalowania, aktualizacji lub usunięcia wraz z uprawnieniami do plików

  • Zasób (archiwum CPIO gzip): Pliki do zainstalowania w install-location z PackageInfo

  • Skrypty (archiwum CPIO gzip): Skrypty przed i po instalacji oraz więcej zasobów wypakowanych do tymczasowego katalogu do wykonania.

Dekompresja

# Tool to directly get the files inside a package
pkgutil —expand "/path/to/package.pkg" "/path/to/out/dir"

# Get the files ina. more manual way
mkdir -p "/path/to/out/dir"
cd "/path/to/out/dir"
xar -xf "/path/to/package.pkg"

# Decompress also the CPIO gzip compressed ones
cat Scripts | gzip -dc | cpio -i
cpio -i < Scripts

Podstawowe informacje o plikach DMG

Pliki DMG, czyli Obrazy Dysków Apple, to format plików używany przez macOS firmy Apple do obrazów dysków. Plik DMG to w zasadzie montowalny obraz dysku (zawiera własny system plików), który zawiera surowe dane blokowe, zazwyczaj skompresowane i czasami zaszyfrowane. Gdy otworzysz plik DMG, macOS montuje go jakby był fizycznym dyskiem, pozwalając na dostęp do jego zawartości.

Zauważ, że instalatory .dmg obsługują tak wiele formatów, że w przeszłości niektóre z nich zawierające podatności były wykorzystywane do uzyskania wykonania kodu jądra.

Hierarchia

Hierarchia pliku DMG może być różna w zależności od zawartości. Jednakże, dla aplikacji DMG, zazwyczaj podąża ona za tą strukturą:

  • Poziom Główny: To jest korzeń obrazu dysku. Zazwyczaj zawiera aplikację i ewentualnie odnośnik do folderu Aplikacje.

  • Aplikacja (.app): To jest właściwa aplikacja. W macOS, aplikacja zazwyczaj jest pakietem zawierającym wiele indywidualnych plików i folderów, które tworzą aplikację.

  • Odnośnik do Aplikacji: To jest skrót do folderu Aplikacje w macOS. Ma to na celu ułatwienie instalacji aplikacji. Możesz przeciągnąć plik .app do tego skrótu, aby zainstalować aplikację.

Eskalacja uprawnień poprzez nadużycie pakietów pkg

Wykonywanie z publicznych katalogów

Jeśli skrypt instalacyjny przed lub po instalacji wykonuje się na przykład z /var/tmp/Installerutil, a atakujący może kontrolować ten skrypt, to może eskalować uprawnienia za każdym razem, gdy zostanie wykonany. Lub inny podobny przykład:

AuthorizationExecuteWithPrivileges

To jest publiczna funkcja, którą kilka instalatorów i aktualizatorów wywoła do wykonania czegoś jako root. Ta funkcja przyjmuje ścieżkę do pliku, który ma być wykonany jako parametr, jednakże, jeśli atakujący mógłby zmodyfikować ten plik, będzie mógł nadużyć jego wykonania jako root do eskalacji uprawnień.

# Breakpoint in the function to check wich file is loaded
(lldb) b AuthorizationExecuteWithPrivileges
# You could also check FS events to find this missconfig

Wykonanie poprzez montowanie

Jeśli instalator zapisuje do /tmp/fixedname/bla/bla, można utworzyć montowanie nad /tmp/fixedname bez właścicieli, dzięki czemu można modyfikować dowolny plik podczas instalacji, aby nadużyć procesu instalacji.

Przykładem tego jest CVE-2021-26089, który zdołał nadpisać skrypt okresowy, aby uzyskać wykonanie jako root. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z prezentacją: OBTS v4.0: "Mount(ain) of Bugs" - Csaba Fitzl

pkg jako złośliwe oprogramowanie

Pusta ładunek

Możliwe jest po prostu wygenerowanie pliku .pkg z skryptami przed i po instalacji bez żadnego ładunku.

JS w pliku Distribution xml

Możliwe jest dodanie tagów <script> w pliku distribution xml pakietu, a ten kod zostanie wykonany i może wykonywać polecenia za pomocą system.run:

Odnośniki

Last updated