8333,18333,38333,18444 - Pentesting Bitcoin

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Podstawowe informacje

 • Port 8333 jest używany przez węzły Bitcoin w mainnet do komunikacji między nimi.

 • Port 18333 jest używany przez węzły Bitcoin w testnet do komunikacji między nimi.

 • Port 38333 jest używany przez węzły Bitcoin w signet do komunikacji między nimi.

 • Port 18444 jest używany przez węzły Bitcoin w regtest (lokalnie) do komunikacji między nimi.

Domyślny port: 8333, 18333, 38333, 18444

PORT   STATE SERVICE
8333/tcp open bitcoin

Shodan

 • port:8333 bitcoin

 • User-Agent: /Satoshi

Wyliczanie

Węzły Bitcoin udostępniają pewne informacje, jeśli uważają, że jesteś innym ważnym węzłem Bitcoin. Nmap ma kilka skryptów do wyodrębniania tych informacji:

sudo nmap -p 8333 --script bitcoin-info --script bitcoin-getaddr 170.39.103.39
PORT   STATE SERVICE
8333/tcp open bitcoin
| bitcoin-info:
|  Timestamp: 2022-04-08T22:33:58
|  Network: main
|  Version: 0.7.0
|  Node Id: 1bea074ea4f6eca3
|  Lastblock: 731027
|_ User Agent: /Satoshi:0.19.1/

sudo nmap -p 8333 --script bitcoin-getaddr 170.39.103.39
PORT   STATE SERVICE
8333/tcp open bitcoin
| bitcoin-getaddr:
|  ip                      timestamp
|  2a02:c7e:486a:2b00:3d26:db39:537f:59f2:8333  2022-03-25T07:30:45
|  2600:1f1c:2d3:2403:7b7d:c11c:ca61:f6e2:8333  2022-04-08T07:16:38
|  75.128.4.27:8333               2022-04-02T08:10:45
[...]
Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Last updated